Beoordeling Mediaredactie

 

Eindbeoordeling Mediaredactie

 Algemene gegevens

 Student
Boom,Dennis D.
 Beoordelaar
Ilievski,Devid D.
 Datum
2017-05-12
 Eindoordeel
5.0
 Datum herkansing
2017-06-07
 Beoordelaar herkansing
Ilievski,Devid D.
 Eindoordeel herkansing
5.0

 Algemene feedback en eventueel reparatieadvies

​Je bent heel aardig op weg. Het is alleen nog niet een samenhangend geheel. In je theoretisch kader benoem je vier theorieen maar drie daarvan komen niet meer terug (in de resultaten en conclusies) in je verslag. Verder is de reflectie op de kwaliteit nog te summier en warrig. Behandel de onderzoeksbegrippen apart. En behandel per alinea een inhoudelijk punt voor of tegen betrouwbaarheid/interne en externe validiteit. Dus mocht je drie of vier punten ten aanzien van de betrouwbaarheid hebben, levert dat evenzoveel alinea’s op.

 Journalistiek dossier

 Beoordelaar
Ilievski,Devid D.
 Datum
2017-05-04
 Oordeel
Voldoende

 Feedback en eventueel reparatieadvies

Beste Dennis, je bent een bedachtzame jongen die zijn woorden wikt en weegt. Dat is goed, maar soms duurt het wel erg lang voordat er wat bij je uitkomt. Ik heb soms het idee dat je erg twijfelt. Dat is nergens voor nodig, want je kunt je gedachten goed onder woorden brengen.
Het aantal journalistieke producties is weinig. Een kritiekpunt. Ook hier mag wat meer tempo in zitten. Een tip van de co’s: als je iets wil, zet er dan wat tempo achter. Bel of stap op iemand af. Zo kan je veel meer bereiken.
Overigens denk ik dat je beter tot je recht komt bij een onderzoeksredactie dan een allround-nieuwsredactie. Je bent naar het idee van de co’s een journalist die in een zaak duikt en daar het onderste steen boven probeert te krijgen.
Je verslag over de praktijkdagen is prima. Je hebt genoeg en diverse dagen gelopen en reflecteert hier en daar redelijk goed op het vak.

 Onderzoeksverslag

 Beoordelaar
Ilievski,Devid D.
 Datum
2017-05-12
 Oordeel
Onvoldoende

 Feedback en eventueel reparatieadvies

​Je gaat voor de herkansing want je wilde het goed afronden voordat je het inlevert.

 Kennistoets Journalism Studies Verbreding

 Cijfer:  6.7
 Herkansing:

Deze beoordeling toont aan dat ik de stof voor de toets ruim voldoende beheers, dat mijn producten en verkenning van het journalistieke werkveld prima zijn en nog maar een paar verbeteringen hoef door te voeren in mijn onderzoek.

Competenties

Uit deze beoordeling blijkt wel dat mijn reflectie op het vak en reflectie op maatschappelijke verschijnselen en ontwikkelen voldoende zijn.

Het verloop van mediaredactie

Een best leuk project, waarvan de redactie zelf voor mij nog het minst lekker liep. Ik pitchte iedere dag wel een onderwerp, maar het maken verliep bij verschillende onderwerpen niet soepel. Omdat we maar zes dagen hadden, verloor ik kostbare tijd. Ik werd wel weer geïnspireerd door een co van mij die heel creatief is. En dat is juist wat ik al anderhalf jaar mis, creativiteit. Door hem begon ik ook steeds meer ideeën te krijgen, al waren het in het begin wat meer ludieke. Nu krijg ik ook meer ideeën voor echte journalistieke producten.

Ik vond het ook lastig om opeens wetenschappelijk te moeten schrijven voor het onderzoek. Dit kostte me een paar weken om daaraan te wennen. Uiteindelijk heb ik het later afgemaakt, omdat ik mij wilde focussen op het tentamen. Toen ik het inleverde voor de herkansing, had mijn begeleider mijn onderzoek nog maar een keer bekeken (en dan nog alleen de inleiding, theoretisch kader en onderzoeksopzet). Ik kreeg daarna nog feedback van hem hoe ik het nog beter moest maken, wat ik ook heb gedaan.

De praktijkdagen verliepen bij mij voortreffelijk, al heb ik mijn toekomstige werkplek nog niet gevonden. Ik keek rond op de redacties van Villamedia en NOS, woonde in in Londen een opname van College Tour bij, mcoht tijdens een uitzending van Radar in de regiewagen zitten, was bij een lezing van de NVJ over vloggen in de journalistiek en liep een dagje mee met een rechtbankverslaggever.

Toen Julian Klop het voor elkaar kreeg om na de opname van CT in Londen even met Twan te vloggen (wat ik voor hem ook gefilmd heb), bekroop mij al het gevoel dat ik ook eens iets moest regelen met Twan omdat ik hem al zo lang bewonder. Vloggen is niet echt iets voor mij, dus bedacht ik later dat ik hem eigenlijk wel wil interviewen op de FHJ in de kantine. Na de opname van CT met Arjen Lubach in Amsterdam vroeg ik het hem. Dit studiejaar ging voor hem niet lukken, maar in september was er wel iets mogelijk.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *