Beoordeling Buitenland

 

 

Tja, wat valt hier nog aan toe te voegen? Jeroen slaat de spijker op zijn kop.

Competenties

Het kiezen ging voor ons (Youp Kruithof, Nick Brouwer en ik) best soepel. Youp kwam met het idee voor Macedonië, omdat hij van zijn Macedonische familie te horen kreeg wat er speelt. Onze eerste focus – de Albanese milities in het land – bood ons na wat research te weinig houvast om echt werk van te maken. Project Skopje 2014, onze tweede focus, bleek al snel een succesvolle. In Macedonië zelf ontdekten we echter nog veel meer over het bewind van de partij VMRO-DPMNE. Dat bracht ons bij het uiteindelijke onderwerp: de problematiek in het land. Informatie verzamelen ging ontzettend goed, omdat er veel over te vinden was. Zelfs zoveel, dat het het selecteren moeilijk maakte. We beseften ons dat we moesten gaan schrappen. Uiteindelijk zijn we daar iets te streng voor onszelf geweest. Maar er bleef alsnog veel informatie over. Dat maakte het ordenen ervan ook lastig, evenals het verwerken. Het evalueren zijn we gelukkig het hele project door blijven doen: voor onze reis, ontzettend veel tijdens onze reis en zeker ook na onze reis. Alle indrukken over Skopje 2014 en de grote problemen in het land waren soms moeilijk te bevatten, maar door er veel over te praten met anderen en met elkaar, kregen we er steeds meer zicht op.

Het verloop

Eerst was ik een beetje sceptisch. Een van de eerste ideeën was om langs te gaan bij de Albanese milities in het land. Dat idee gaf mij ook een kick, maar ik zag wel in dat er een redelijke kans was dat dat niet ging lukken. Het onderwerp dat Youp daarna bracht, leek mij inhoudelijk erg summier. Achteraf gezien kwam dat een beetje door de manier waarop hij het vertelde en hoe dat op mij over kwam;  Wat mensen die tegen de regering zijn bekladden beelden en gebouwen met verf. Pas toen ik me erover in ging lezen en het verhaal erachter kende, besefte ik dat dit wel degelijk een interessant onderwerp was. Ik werd dus al snel heel enthousiast, las me zo goed mogelijk in en toen we het vliegtuig instapten, stonden enkele afspraken vast,  voor andere stond nog geen bepaalde datum en voor sommige moesten we nog antwoord krijgen. Vanaf het gesprek met onze eerste bron vielen wij van de ene verbazing in de andere. Het werd ons duidelijk dat het project Skopje 2014 niet alleen een obscuur project van de overheid was, maar dat het symbool stond voor meerdere problemen in het land. En de oorzaken voor die problemen waren volgens de sociaaldemocraten corruptie en verkeerde besteding van overheidsgeld.

Twee nadelen in dit project:

  1. wij hadden zoveel bronnen, dat het ons veel tijd kostte om te selecteren, wat we misschien ook iets te streng hebben gedaan uiteindelijk.
  2. Bijna al onze bronnen waren tegen de regering. Maar twee personen die wij geïnterviewd hebben,  steunden de regerende partij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *